Tuinen

Staringtuin

Spangen — Rotterdam

De Staringtuin is een collectieve binnentuin in Spangen Rotterdam, gelegen in het blok tussen de Multatulistraat, Vosmaerstraat en Alberdingk Thijmstraat. Deze buurt is in ontwikkeling. Een deel van de omringende woningen is gesloopt en vervangen voor duurdere eengezinswoningen. Het blok is door Woonstad in 2013 en 2014 geheel gerenoveerd met als kers op de taart een nieuwe collectieve tuin.

staringtuin

Foto: Stichting Tussentuin

De bestaande binnentuin was weinig inspirerend met dode bomen, kapotte speeltoestellen en verstopte riolering. De bergingen waren in slechte staat en stonden verspreid in de tuin. Hierdoor was elk contact tussen de privé tuinen en de collectieve binnentuin onmogelijk. Bewoners kwamen nog nauwelijks in de tuin, behalve de jeugd die er rondhing en voetbalde.

In een half jaar tijd hebben de bewoners, Stichting Tussentuin en BuurtLAB in opdracht van Stichting Woonstad een nieuw ontwerp gemaakt voor de gemeenschappelijke binnentuin. De wensen van bewoners zijn geïnventariseerd en stap voor stap is het ontwerpproces doorlopen.

De nieuwe inrichting is gericht op ontmoeting. Er is nu plek voor bewoners om samen te ontspannen en eten. Voor de kleine kinderen zijn wat speelplekken gecreëerd in de vorm van natuurlijke elementen.

De nieuwe houten bergingen met sedumdaken zijn gegroepeerd in drie clusters. Het sedum remt de hoeveelheid regenwater op het riool en geeft de bewoners van de bovenwoningen een mooier uitzicht. Daarnaast zijn de bergingen aan de tuinzijde voorzien van een regenton, waardoor maar de helft van al het regenwater in het riool terecht komt. De andere helft kan worden gebruikt voor de tuin.

De nieuwe erfafscheidingen zijn op een borstwering na vrij open. Hierdoor is vanuit de privé tuinen meer toezicht op de binnentuin. Volgens de wens van de bewoners zijn veel eetbare en bloemrijke planten geplant. De toegangen vanaf de straat zijn voorzien van nieuwe groene stalen poorten met een decoratief patroon, waardoor de tuin ook van buiten herkenbaar is.

Gedurende het eerste jaar na oplevering organiseert Stichting Tussentuin samen met BuurtLAB tweemaandelijks een activiteitenmiddag in de tuin voor zowel de kinderen als de volwassenen. Ook Natuurlijk Spangen wordt hierbij betrokken. Zo ontstaat er ook meer uitwisseling tussen de bestaande en nieuwe bewoners die de afgelopen jaren in dit deel van Spangen zijn komen wonen.

Staringtuin 7Staringtuin 5Staringtuin 6Staringtuin 3Staringtuin 4Staringtuin 2

Foto’s: Stichting Tussentuin