Tuinen

Rembrandt Kinderhof

Oude Noorden — Rotterdam

Collectieve tuin Rembrandt Kinderhof ligt in een bouwblok aan de Noordsingel in Rotterdam. Bewoonster Eva Bes heeft ervaring met groenprojecten. In 2010 zag zij mogelijkheden om het onderhoud van de bestaande collectieve tuin beter te organiseren. En met name om meer kinderen en bewoners bij de tuin te betrekken. Voorheen werd de tuin namelijk onderhouden door een onafhankelijk hoveniersbedrijf dat werd ingeschakeld door woningbouwcorporatie Havensteder.

Foto Stichting Tussentuin

Foto: Stichting Tussentuin

Na overleg met Havensteder verzorgt Eva nu het onderhoud tegen een financiële vergoeding. Zij organiseert bovendien activiteiten waarbij kinderen en bewoners uit het blok betrokken worden. De hovenier hoeft nu alleen voor specifieke gevallen te komen, zoals het onderhoud van de bomen. Hiermee bespaart Havensteder een aanzienlijk bedrag uit.

Naast een grote speelweide voor de kinderen zijn er moestuinen, waar zowel bewoners als de kinderen van de naastgelegen school gebruik van maken. De tuin is vanaf de straat toegankelijk via twee openingen in het blok. Een hek voorkomt dat mensen van buiten het blok er zomaar in kunnen komen. Rondom de collectieve tuin liggen privé tuinen. De helft daarvan is middels een hoge muur van het collectieve deel afgescheiden en heeft geen zicht op de tuin. Deze bewoners hebben toegang via deuren in de muur. Het andere deel van de privé tuinen wordt afgescheiden door gesloten bergingen en diverse hekken. Hierdoor is er in meer of mindere mate zicht op de collectieve tuin.

rembrandt kinderhof 06rembrandt kinderhof11rembrandt kinderhof 12

Foto: Stichting Tussentuin