Tuinen

Passage 56

20ste arrondissement — Parijs

In een voormalige doorgang tussen twee gebouwen in Rue Saint Blaise in Parijs, ligt de collectieve tuin Passage 56.

Passage 56 Paris 5

Foto: Stichting Tussentuin

 

Rue Saint Blaise loopt door het 20e arrondissement van Parijs, een wijk die bekend staat om zijn hoge stedelijke dichtheid en culturele diversiteit. Het verwaarlozingsproces dat deze voetgangersstraat de afgelopen jaren heeft doorgaan, heeft geleid tot een daling in gebruik van de openbare ruimte, de sluiting van bedrijven, een toename van de sociale segregatie en onveiligheid voor kinderen en ouderen. Op nummer 56 in deze straat is er een doorgang, die afgesloten was in de jaren 80 als gevolg van de bouw van een woonblok. Deze ruimte, die niet geschikt bleek voor bebouwing, bleef afgesloten en werd daarna niet meer gebruikt.

Een ongebruikelijke samenwerking tussen de overheid, lokale organisaties, professionals en bewoners werd opgericht en een open raadpleging werd georganiseerd met het idee om een gezamenlijk beheerde ruimte te creëren, die geschikt is voor vergaderingen, workshops, filmvertoningen, debatten, games, plus commerciële uitwisselingen en activiteiten rondom gastronomie en tuinbouw.

Vanaf het allereerste begin en gedurende het gehele participatieproces werden tijdelijke installaties, technologische hulpmiddelen en openbare evenementen gebruikt om de verschillende architectonische voorstellen te publiceren en te laten beoordelen door de buurtbewoners.

Het project werd geleidelijk uitgewerkt in gezamenlijk overleg en kon verder gaan door de minimale kosten voor de bouwfase, uitgevoerd door lokale jongeren die deelnamen in een trainingsprogramma voor ecologisch bouwen. Zij werden ondersteund door gespecialiseerde deskundigen. Er is gebruik gemaakt van gerecyclede materialen die door de bewoners zelf zijn verzameld.

Het 200m2 grote perceel is opgevat als een ecologische tussenruimte die plaats biedt aan een collectieve tuin, een klein houten gebouw (met een groen dak en voorzien van zonnepanelen) compost toiletten, een regenwater collector, kweekvakken, opvangranden en doorgang voor vogels. Er is zoveel mogelijk getracht de ecologische kringloop op de locatie zelf sluitend te maken, op zo’n manier dat de Passage 56 zelf water, meststoffen, voedsel en energie produceert of hergebruikt.

Het kleine houten gebouw is opgehangen tussen de twee gebouwen die de doorgang flankeren, om zo een drempel te maken tussen de openbare ruimte enerzijds en de openbare tuin anderzijds. Het gebouw, met daktuin en zonnecollectoren, herbergt een groen kantoor van waaruit de activiteiten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke moestuinen, worden beheerd.

Website van de Passage 56

Passage 56 Paris 4 Passage 56 Paris 1Passage 56 Paris 3Passage 56 Paris 2

foto’s: stichting tussentuin