Tuinen

Oranjeboomtuin

Feijenoord — Rotterdam

De Oranjeboomtuin in Feijenoord is een omsloten tuin maar bevindt zich niet in een typisch gesloten bouwblok. Het ligt ingesloten tussen de bebouwing aan de Oranjeboomstraat en een muur van bijna 4 meter hoog die het terrein afscheid van het achterliggende Rosepark. Op de begane grond van de Oranjeboomstraat bevinden zich bedrijfsruimten, bergingsgangen en portieken naar de 45 woningen op de eerste tot en met de derde verdieping.

oranjeboomtuin collectieve tuin

Foto: Stichting Tussentuin

Robbert de Vrieze en Iris de Kievith van het bureau Transformers hebben het initiatief genomen om het terrein aan te pakken. De woningbouwcorporatie heeft actief gezocht naar ondernemers voor de bedrijfsruimten op de begane grond. Wel stelde de corporatie als voorwaarde dat zij een sociale bijdrage konden leveren gericht op de bewoners en het functioneren van het binnenterrein.

Een medewerker van de corporatie geeft aan dat de hun klein moet blijven: “Zo geef je bewoners zoveel mogelijk de ruimte om zelf aan de slag te gaan. De corporatie neemt een faciliterende rol in. Ze luistert naar de wens van de bewoner en neemt specifieke klachten serieus.”

De tuin is voor het gebruik in drieën opgedeeld. Een derde deel wordt gebruikt door de bewoners, een derde door TOS (Thuis op Straat) en het laatste deel door YOU- ateliers. YOU-ateliers en TOS organiseren beiden activiteiten in de tuin. Max de Moestuinman verzorgt de moestuinlessen voor YOU-ateliers.

Een aantal bewoners en ondernemers is actief met het moestuinieren aan de slag gegaan. De bergingen vangen het regenwater op dat naar een groot watervat loopt en gebruikt kan worden voor de moestuinbakken.

oranjeboomtuin 6oranjeboomtuin 7oranjeboomtuin 4oranjeboomtuin 3oranjeboomtuin 8

Foto’s: Stichting Tussentuin