Tuinen

In de Roos

Bloemhof — Rotterdam

‘In de Roos’ is de naam van het bouwblok in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid, maar op het hele binnenterrein was tot voor kort echter geen enkele bloem te bekennen. Het grote, kale grasveld met een schommel en een wipkip kon wel een upgrade gebruiken. De bewoners hadden dit zelf aangegeven, als reactie op een tevredenheids-onderzoek van woningbouwcorporatie Woonstad. Er wonen veel gezinnen met kinderen, zowel kopers als huurders. Omdat het binnenterrein zelf niet uitnodigt tot spelen, spelen veel kinderen op de galerij. Dit tot grote ergernis van veel bewoners. Voor voetballen was het grasveld uitermate geschikt, maar dat bracht teveel overlast. Er zijn voldoende voetbalplekken in de wijk. Tijd om de handen ineen te slaan en samen een nieuw plan te maken.

In De Roos Bloemhof 1

Foto: Stichting Tussentuin

Woonstad heeft Stichting Tussentuin gevraagd om het gesprek met de bewoners aan te gaan. Zij zijn alle deuren langsgegaan om te horen wat er speelt en om mensen uit te nodigen voor een kennismakingsworkshop. Tijdens deze eerste workshop is bewoners gevraagd om mee te denken en input te geven voor het ontwerp. Ook de kinderen konden hun ideeën voor de tuin aangeven. Met deze input is door Stichting Tussentuin een ontwerp gemaakt voor een collectieve tuin waarin kinderen worden uitgenodigd om te spelen en waar een plek is om te zitten en te genieten van bloeiende beplanting. De bewoners hechten veel waarde aan overzicht, diverse speelelementen en een zitplek met overkapping. Ook gaven ze aan dat ze liever niet zelf de planten in de tuin wilden onderhouden.

In een tweede sessie konden bewoners reageren op het eerste ontwerpvoorstel. De meeste bewoners waren erg enthousiast over het resultaat. Maar er was ook discussie: in het ontwerp was een kleine voetbalkooi opgenomen, omdat kinderen hier unaniem om hadden gevraagd. Bewoners waren bang voor teveel overlast en niemand wilde deze kooi voor haar deur. Na veel discussie heeft deze voetbalkooi plaats gemaakt voor méér natuurlijke speelelementen. De bewoners wilden ook erg graag onder een overkapping kunnen zitten. Dit is gemaakt in de vorm van een pergola met bloeiende klimplanten.

Inmiddels is het ontwerp gerealiseerd. Er is veel groen toegevoegd, zoals: fruitbomen, natuurlijke hagen, bakken met onderhoudsarme bloeiende beplanting, een wilgentunnel en vlinderstruiken. Alle gebouwde elementen zijn gemaakt van duurzaam hout of van boomstammen: picknickbanken, plantenbakken, de pergola, een boomstambank, stappaaltjes, een klimboom en een speelhuisje. De halfverharde rondloop verbind alle plekken: hier kan worden gewandeld en gefietst.
Het totale traject heeft een half jaar geduurd. In het voorjaar de bewonerssessies, in de zomer de uitwerking en afspraken met de hovenier en in het najaar de realisatie. In het voorjaar van 2017 wordt de tuin officieel geopend.

In De Roos Bloemhof 3In De Roos Bloemhof 4In De Roos Bloemhof 6In De Roos Bloemhof 7

foto’s: stichting tussentuin