Tuinen

De Watertuin

Spijkerkwartier — Arnhem

Op de huidige plek van collectieve tuin De Watertuin lagen ooit de waterpartijen van het landgoed Gelders Spijker. Ook stond hier later een drukkerij. De bodem bleek hierdoor flink vervuild te zijn. Het terrein is eerst gesaneerd. In 1991 werd gestart met het maken van plannen voor het binnenterrein.

Foto Stichting Tussentuin

Foto Stichting Tussentuin

De initiatiefnemers van deze tuin wilden graag een plek creëren met veel ruimte voor libellen, salamanders, kikkers en padden. De tuin bestaat uit grote waterpartijen op verschillende niveaus en biedt onderdak aan tientallen beschermde planten en dieren. Rondom loopt een pad en zijn er plekken gemaakt waar je heerlijk kunt zitten.

Bewoner en initiatiefnemer Joost Bos vertelt dat: “De samenwerking tussen de gemeente en de bewoners was hier bijzonder. Daar waar bewoners vaak ‘mee mogen participeren’ van de gemeente, mocht op dit binnenterrein de gemeente ‘mee participeren’ met de bewoners.”

De aanleg was behoorlijk complex en bewoners zijn hier bij ondersteund door een professioneel bedrijf.

Watertuin12Watertuin15watertuin5watertuin7Watertuin11Watertuin17