Tuinen

De Nieuwe Buren

Spangen — Rotterdam

De tuin de Nieuwe Buren ligt in een bouwblok in de wijk Spangen. Het gehele binnenterrein is zeer langgerekt (220 meter lang) en ondiep (18-23 meter). In 2008 heeft de woningbouwcorporatie de oostzijde van het blok grondig gerenoveerd om er woningen te creëren voor hogeropgeleiden. Hiervoor bestond het hele blok hoofdzakelijk uit goedkope huurwoningen met in het binnenterrein privé tuinen en veel bergingen. Met de renovatie hebben zij toen ook een collectieve tuin aangelegd. De nieuwe bewoners waren niet tevreden over de inrichting en hebben in 2010 een nieuw plan gemaakt voor een meer natuurlijke tuin met organische vormen. De tuin in het naastgelegen Wallisblok diende ter inspiratie.

Foto Stichting Tussentuin

Foto: Stichting Tussentuin

Het plan is gerealiseerd dankzij een investering van de VVE en subsidies die de bewoners zelf hebben aangevraagd. Bovendien is het hun gelukt om op inventieve wijze aan goedkope materialen en planten te komen voor de tuin.

“We wilden uiteindelijk allemaal een soort Wallisblok tuin (welke een blok verderop ligt). Een wilde tuin, moestuin, beetje ecologische stadstuin wilde we ervan maken. Alleen met 5 euro per maand duurt het heel lang eer je het geld bij elkaar hebt. We begonnen met de bestrating er uit te halen en dan moet je het opnieuw aan laten straten. Dat kost dan gelijk 5000 euro voor een stratenmaker. Was al ons geld gelijk op. Toen wonnen we de Groene Loper (een prijsvraag), ze beloofden in eerste instantie 20.000 euro, wat uiteindelijk maar 4 a 5000 is geworden, maar dat is nog altijd meer dan niets. Het winnen van die prijs was gelijk een impuls om door te gaan. En het is afgelopen jaar zon beetje allemaal gedaan.“ (quote uit 2012)

Enkele bewoners van de Nieuwe Buren hebben samen met buurtgenoten – zoals bewoners van het Wallisblok – Natuurlijk Spangen opgericht. Hiermee richten zij zich ook op het groen in de openbare ruimte.

nieuwe burennieuwe burennieuwe buren

Foto’s: Stichting Tussentuin