Tuinen

De Dichterlijke Vrijheid

Spangen — Rotterdam

Het Wallisblok in Spangen is gebouwd rond 1930. Begin 2000 was het woonblok sterk verloederd en kampte het met drugsoverlast, malafide huiseigenaren en vervuiling. Eind 2004 heeft de gemeente de woningen opgekocht en -tegen voorwaarden- kosteloos aangeboden. Op deze ‘kluswoningen’ kwam een groep kopers af die zich verenigden in kopersvereniging De Dichterlijke Vrijheid. Het proces voor de transformatie werd begeleid door Urbannerdam.

Foto: Stichting Tussentuin

Foto: Stichting Tussentuin

De keuze voor een gemeenschappelijke tuin is gemaakt toen de kluswoningen werden opgeleverd. Dankzij het zelforganiserende vermogen van de bewoners is een interessante collectieve tuin ontstaan met drie verschillende delen: een open grasveld, een vlindertuin en een bostuin. De bewoners op de begane grond hebben gekozen voor een kleinere privé tuin zodat er ruimte overbleef voor een grote gemeenschappelijke tuin.

Het gemeenschappelijk deel is bepaald in een splitsingsakte. Hierin zijn onder andere afspraken vastgelegd over grensovergangen tussen de privé tuinen en het gemeenschappelijke deel. Deze moet bestaan uit lage beplanting. Hierdoor blijft het overzicht op het binnenterrein en een sterke relatie tussen privé en collectieve tuin behouden.

dichterlijke-vrijheid-07dichterlijke-vrijheid-05dichterlijke-vrijheid-06dichterlijke vrijheiddichterlijke-vrijheid-10dichterlijke vrijheid

Foto’s: Stichting Tussentuin