Tips & tricks

Tip waterschappen: Wateroverlast in je tuin?

waterberging

Heb je plannen om iets aan je tuin te veranderen of te verbouwen? Maak dan van de gelegenheid gebruik om het (regen)water te gaan benutten. Vang overtollig regenwater in vijvers of regentonnen op en hergebruik regenwater voor besproeiing van de tuin. Probeer zoveel mogelijk dichte verharding (bestrating) te voorkomen, want hierdoor kan het water niet snel genoeg wegzakken in de ondergrond. Er is waterdoorlatende of waterpasserende bestrating beschikbaar. Ook zijn er planten die het water beter vasthouden. Het zijn enkele eenvoudige voorbeelden om de tuin klimaatbestendig te maken. Niet alleen handig, watertuinen zijn ook nog eens mooi!

Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert het water af naar de (rwzi) rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar dat is zonde. Want dit regenwater is schoon en hoeven we helemaal niet te zuiveren.

bron: www.riool.info

bron: www.riool.info

Bovendien ontstaan problemen als het riool te veel regenwater moet verwerken. Dat gebeurt steeds vaker, vanwege een veranderend klimaat, maar ook omdat particulieren meer en meer hun tuinen en straatjes betegelen en regenwater razendsnel richting het riool stroomt. Veel gemeenten nemen allerlei maatregelen om te voorkomen dat er te veel regenwater in het riool komt.

Jij kunt op twee manieren helpen:

  • de tuin niet dichtleggen met tegels, maar ruime borders, gras of grind houden, zodat water in de bodem zakt;
    waterpasserende tegels gebruiken;
  • een watertuin aanleggen.