Tips & tricks

De tuin en het ecosysteem

biodiversiteit

Hoe meer planten en dieren zich kunnen verplaatsen in de stad, hoe beter. Een groter leefgebied geeft meer mogelijkheden om te eten, om genen uit te wisselen en om te vluchten in geval van nood (verstoring door geluid, licht, nieuwbouw, etc).

Habitat en stapsteen

Het binnenterrein kan door planten en dieren gebruikt worden als habitat of als zogenaamde stapsteen.

Een habitat is een leefgebied voor een soort. De plant / het dier leeft op het binnenterrein en zoekt er zijn voedsel en schuilplek. Misschien vindt het dier zijn voedsel ook in de omgeving van het binnenterrein, maar keert hij terug naar de tuin om er te rusten. De plant of dier ziet het binnenterrein als het ware als zijn huis.

Een stapsteen wil zeggen dat het binnenterrein wordt gebruikt als tijdelijke plek om te eten en te reizen op doorreis naar een andere bestemming.

  • Om planten en dieren aan te trekken kun je ervoor zorgen dat er voldoende nest- en schuilgelegenheid in de tuin aanwezig is en dat de planten en dieren aan voldoende voedsel kunnen komen.