Stappenplan

9. Tuinaanleg

Als er een hovenier, of aannemer is geselecteerd kan de aanleg van de tuin van start gaan. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de tuin kan dit  enkele dagen, weken of soms wel maanden gaan duren. Wees hier op voorbereid. Het is goed om van te voren een tijdsplanning van de uitvoerende partij te vragen. De aanleg kan soms de nodige overlast met zich mee brengen. Het is fijn als alle bewoners van te voren kunnen worden ingelicht over de duur van het werk, maar ook over de mate en type overlast, zodat zij zich hierop kunnen instellen. Indien zij problemen of vragen hierover hebben, kan dit van te voren met de uitvoerende partij worden besproken en afgestemd.

Uitvoeringsbegeleiding

Hoveniers en aannemers weten vaak het beste hoe ze de tuin moeten aanleggen, daarvoor schakel je ze namelijk in. Toch zullen ook zij tijdens de uitvoering tegen vragen of problemen aanlopen die van te voren niet zijn bedacht. Op dat moment moet iemand een beslissing nemen over de te kiezen oplossing. Soms kan de hovenier of aannemer dit heel goed zelf, maar in andere gevallen is het voor jou, of voor de aannemer belangrijk dat hier met elkaar over wordt afgestemd.

Er gaat soms veel gemoeid met de aanleg van de tuin, het is dan zonde als de tuin niet naar tevredenheid wordt opgeleverd. Vooral bij grotere of complexe projecten kunnen er veel vragen komen. Indien jullie geen tijd hebben, of de kennis niet in huis hebben om deze vragen te kunnen beantwoorden, kan je hiervoor ook een deskundige inschakelen. Vaak is de ontwerper van de tuin betrokken als uitvoeringsbegeleider. Je kan hiervoor ook een aparte uitvoeringsbegeleider voor inschakelen.

De begeleider is namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van de aannemer. Deze kan de aannemer ook controleren of de kwaliteit wel voldoet aan wat er door jullie gevraagd is en waar jullie ook voor betalen. Deze bouwbegeleider beoordeelt de kwaliteit van het werk tijdens de aanleg (zodat er tijdig ingegrepen kan worden als iets niet volgens afspraak gaat), maar ook bij de oplevering aan het einde van de aanleg. Bij grote projecten worden er soms ook deelopleveringen gehouden. Daarnaast kan de uitvoeringsbegeleider ook bouwvergaderingen organiseren waar periodiek met alle verantwoordelijke partijen de voortgang en problemen van de bouw worden besproken. Zo kan er bij problemen tijdig worden bijgestuurd.