Stappenplan

8. Offerteaanvraag

Een hovenier, aannemer of grondwerkbedrijf betrekken

Zodra je het geld voor realisatie van de tuin bij elkaar hebt en het ontwerp is klaar, kun je een hovenier, ene bouwkundig aannemer of een grondwerkbedrijf benaderen om een offerte te maken voor de aanleg van de tuin (of onderdelen er van).

Kijk bij de keuze van het bedrijf heel goed naar hun specialisatie en of dit past bij de werkzaamheden die moeten worden verricht voor de aanleg van jullie tuin. Bekijk daarom ook de projecten die zij hebben uitgevoerd. Het liefst op locatie, maar dit is vaak lastig. Veel bedrijven hebben ook uitgevoerde projecten op hun website staan.

De keuze tussen een hovenier, bouwkundig aannemer of een grondwerkbedrijf is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, zoals naast de tuin ook bergingen, een  theehuisje, een waterberging in de grond, of grootschalige grondwerkzaamheden. Het bouwen van een berging moet aan andere (constructieve en bouwfysische) eisen voldoen dan wanneer het gaat om een pergola of schutting. Waterbergingselementen, zoals bijvoorbeeld infiltratiekratten of een waterpleintje, is een specialisatie waarbij ook aan-/ afsluitingen met het riool bij komen kijken en je echt in de grond moet gaan werken.En wanneer je een grote tuin hebt die geheel op de schop gaat, komt er ook nog veel grondverplaatsing en vaak ook grondverbetering aan te pas. Dit zijn aparte specialisaties.

Hovenier

Er zijn een groot aantal verschillende hoveniers, met ieder hun eigen specialiteit. Sommige leggen vooral kleine tuinen aan. Andere vooral hele grote. Sommigen zijn vooral heel goed in beplanting en hebben zelfs een eigen kwekerij. Andere zijn meer allround. De grotere hoveniers hebben vaak verschillende specialisaties, waaronder ook het bouwen van bergingen, het verrichten van diverse grondwerkzaamheden, zoals grootschalige grondverbetering of het aanleggen van waterbergingssystemen. Voor bouwkundige en/of grondwerkzaamheden kan de hovenier ook zelf een extra aannemer in onderaanneming inschakelen. Je kunt hier specifiek voor vragen als je geen vertrouwen dat jouw hovenier deze werkzaamheden zelf aan kan, maar je hem wel graag wilt inschakelen voor de tuinaanleg.

Aannemer of grondwerkbedrijf

Bij grote hoeveelheden bergingen, grootschalige waterberging of grondverbetering gaat vaak ook een heel groot deel van het geld naar deze posten. Dit kan een reden zijn om een bouwkundig aannemer, of grondwerkbedrijf als hoofdaannemer te benaderen. Voor de aanleg van de beplanting, de paden, schuttingen, terrassen, verlichting en/of speelelementen kunnen deze bedrijven dan een hovenier in onderaanneming betrekken. Zij zijn dan als hoofdaannemer verantwoordelijk voor deze onderaannemers. Dit scheelt jullie als opdrachtgever een hoop geregel en afstemming tussen de verschillende partijen. Ook liggen de garanties bij één partij.  Wel zal een hoofdaannemer deze extra coördinatie en verantwoordelijkheden doorrekenen in de prijs.

Om die reden zie je dat  opdrachtgevers er soms voor kiezen om zelf voor iedere specialisatie een bedrijf te benaderen, omdat dit een hoop geld kan schelen. Ook denken de bedrijven dan vaak meer met je mee en zijn soms bereidt om meer voor je te doen dan wanneer zij in onderaanneming werken. De hoofdaannemer bepaalt dan voor hen. Het werken met meerdere aannemers vraagt van de opdrachtgever (jullie) wel heel veel tijd, kennis en kunde. Om dit goed te coördineren schakelen zij hiervoor vaak een deskundige in. Die kost ook geld, maar bij de wat grotere projecten vaak minder dan het geld dat kan worden bespaard.

Tips

  • Het loont vaak om meerdere (liefst 3 of meer) partijen te vragen om een offerte uit te brengen. Niet alleen in prijs, maar ook in kwaliteit kunnen de bedrijven soms sterk van elkaar verschillen.
  • Het beoordelen van offertes is soms lastig. Zeker bij grotere ingewikkeldere projecten. Je kunt er voor kiezen om hiervoor een  deskundige in te schakelen. Dit kan de ontwerper van de tuin zijn, maar er bestaan hiervoor ook aparte bouwbegeleiders.
  • Indien de bewoners zelf willen meehelpen bij delen van de aanleg is het goed om dit bij de offerteaanvraag aan te geven. Niet alle hoveniers of aannemers hebben hier ervaring mee. Ook kan het van invloed zijn op de te verstrekken garanties van de hovenier of aannemer.