Stappenplan

6. Maak een ontwerp

Wil je met elkaar aan de slag met een ontwerp? Maar weet je niet precies welke stappen je moet nemen om tot een plan te komen? Maak dan gebruik van onderstaande puntenlijst.

1.Breng de bestaande fysieke situatie in kaart (op een plattegrond of in maquette)
 • Dimensies van het bouwblok en het collectieve deel van de tuin (lxbxh).
 • De oriëntatie ten opzichte van de zon (denk ook aan schaduw van gebouw en bomen).
 • Toegangen tot de tuin (via de woningen, vanuit de portieken van het blok en vanaf de straat).
 • Elementen die je wilt behouden (denk aan bomen, objecten of bepaalde functies).
 • Spelen er nog andere zaken? Zo ja, breng ze onder woorden (denk bijvoorbeeld aan wateroverlast, achterstallig onderhoud etc).
2. Maak een plan
 • Zorg voor een tekening van de contouren van het bouwblok, op schaal en groot genoeg om op te kunnen schetsen.
 • Maak een vlekkenplan: bepaal welke functies waar een plek krijgen.
 • Bedenk met elkaar hoe de functies ruimtelijk een vorm krijgen in de tuin, maak verschillende varianten
 • Bespreek hoe je overgangen tussen privé-tuinen en de gemeenschappelijke tuin wilt vormgeven
 • check of je met de plannen beantwoordt aan de eerder opgestelde wensen
 • detailleer de plannen: ga na of de maten kloppen en kies materialen

Tips

 • Het ontwerp hoeft niet in één sessie af. Vaak is het goed om een ontwerp even te laten rusten en er wat afstand van te nemen. Zo kan iedereen de tijd nemen om er over na te denken in zijn eigen tijd. Goede ideeën komen bij veel mensen vaak ‘s avonds thuis op de bank, of ‘s nachts in bed, als je hoofd tot rust komt en tijd heeft om dingen te gaan verwerken.
 • In een grotere groep is de kans groter dat er iemand tussen zit met ervaring in ontwerpen. Deze persoon kan de groep een beetje sturen in het nemen van de juiste beslissingen en het maken van duidelijke tekeningen. Je kunt ook een externe ontwerper vragen om de sessies te begeleiden en alle ideeën tot goede ontwerptekeningen te maken voor een aannemer of hovenier.
 • Denk tijdens het ontwerp (en bij de keuze voor beplanting en materialen) ook alvast aan het onderhoud van de tuin (zie ook stap 8). Moet dit simpel zijn en door enkele mensen met weinig ervaring gedaan worden? Houd het ontwerp dan simpel. Indien in de groep meer ervaring aanwezig is, of er zijn veel mensen voorhanden, dan kun je makkelijker meer onderhoud aan. Je kunt ook kiezen om bepaalde onderdelen die moeilijk te onderhouden zijn, te laten onderhouden door een hovenier.
 • Laat je ook inspireren door de geschiedenis van de plek. Een verhaal van vroeger of een voormalige inrichting of functie van een binnenterrein kan inspiratie bieden voor het nieuwe ontwerp van de tuin.
 • Het is van belang om vast te stellen wat het doel van het ontwerp is om vervolgens te bepalen hoe gedetailleerd je een ontwerp wilt uitwerken. Waar heb je een ontwerp voor nodig? Wanneer het plan minder groots en complex is kun je aan een schetsontwerp wellicht al voldoende hebben om de tuin te realiseren.