Stappenplan

3. Eerste bijeenkomst

Een eerste bijeenkomst is oriënterend en positief. Bedenk goed wat het doel van de bijeenkomst is en wat je wilt bereiken. Stel niet te hoge ambities en maak de eerste bijeenkomst niet te lang. Je wilt mensen enthousiasmeren over een gemeenschappelijke tuin. Verder hoeft er tijdens een eerste bijeenkomst eigenlijk nog niet veel te gebeuren. Het is vooral belangrijk dat iedereen op de hoogte is van het idee en zin heeft in een volgende bijeenkomst.

Hoe krijg je je buren enthousiast? Deel jouw droom en inventariseer hoe iedereen tegen het idee van een gemeenschappelijke tuin aankijkt. Je kunt buren inspireren door voorbeelden te laten zien van andere collectieve binnentuinen. Creëer betrokkenheid. Nodig iedereen uit om na te denken over hun wensen voor een eventuele collectieve tuin, zowel wat betreft de inrichting als het gemeenschappelijke gebruik. Vraag of mensen tijd en energie willen steken in het maken van plannen, het aanleggen van een tuin en het doen van onderhoud. En geef openlijk aan met welke vragen je zelf zit en wat je denkt dat er uitgezocht moet worden.

Tips

  • Probeer discussies nog even te vermijden. Alle ideeën, dromen en zorgen mogen geuit worden. Iedereen moet het gevoel hebben gehoord te worden. Verzamel en noteer alles. Er hoeven op deze bijeenkomst nog geen beslissingen te worden genomen.
  • Sommige mensen praten makkelijk, anderen niet. Zorg dat iedereen de kans krijgt om zijn wensen en ideeën op tafel te leggen.
  • Je kunt iemand uitnodigen om het gesprek te leiden. Diegene zorgt er voor dat iedereen aan het woord komt, dat de tijd bewaakt wordt en dat het gesprek een kop en een staart heeft. Het kan prettig zijn als iemand de bijeenkomst begeleid, maar misschien is het (nog) helemaal niet nodig en kunnen jullie dit prima zelf.
  • Tijdens een positieve bijeenkomst verzamel je een heleboel wensen, ideeën en vragen. Noteer deze goed! Het vormt een basis om vanuit te gaan werken. Maak een verslagje van de bijeenkomst.
  • De aanwezigen zijn na de bijeenkomst geprikkeld om verder te dromen over een collectieve binnentuin. Bewoners die er niet bij konden zijn hebben wellicht ook ideeën. Zorg voor een brievenbus (fysiek en/of digitaal) waar mensen hun ideeën, wensen en droombeelden in kwijt kunnen, op de momenten waarop het hen uitkomt. Zorg er voor dat alle bewoners en ondernemers uit het bouwblok op de hoogte zijn van het bestaan van deze brievenbus.